phone-icon 19006820 (103)

Hà Nội: 04-6275 6666

Email: info@davilaw.vn

HCM: 08-38123645

Email: info@davilaw.vn

  • Hình ảnh công ty
Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu


Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiệm thời gian và đem lại...

> Chi tiết
THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU

THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU


Thẩm định đấu thầu là việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở cho người có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư xem xét, quyết định theo quy định...

> Chi tiết
ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU

ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU


Thông báo mở lớp Nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ (Giới thiệu, đào tạo về luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định hướng dẫn số 63/2014/NĐ-CP)

> Chi tiết